Impressum

 

Internet publikacija Primorski portal upisan je u Registar elektronskih publikacija pod brojem 088.

Primorski portal: www.primorski.me

Osnivač: "Digitella" doo

Vlasnička struktura: "Digitella" doo 100%

PIB: 03337081

Izvršni direktor: Aida Krcunović

Glavni i odgovorni urednik: Biljana Dabić

Urednik: Sonja Jovanović

Adresa: Ulica Maršala Tita D5, 85000 Bar, Crna Gora

Telefon: 069/411-332

E-mail: [email protected]